Yağsız Vidalı
Kompresör

Yağlı Vidalı
Kompresör

Yağsız Pistonlu
Kompresör

Yağlı Pistonlu
Kompresör

Yüksek Basınç
Kompresörü

Pet Şişirme Kompresörü

pet şişirme kompresörü

Scroll
Kompresör

Paletli
Kompresör

Turbo Hava Kompresörü

98700-533_D15H-D75H_SR_8-Seiter.indd

Kompresör Vida Grupları

kompresör vida grupları

Yağsız Pet Şişirme Kompresörü

KOMPRESÖR ÇEŞİTLERİ

Basınçlı Hava; elektrik, doğalgaz ve sudan sonra, endüstride en sık kullanılan dördüncü yardımcı kaynak olarak kabul edilir. Basınçlı hava, atmosferik havanın kompresör vasıtası ile sıkıştırılması sonucu elde edilir. Kompresörler değişik şekillerde kategorize edilebilir.

Çalışma basıncına göre, ''Düşük Basınç Kompresörler'', ''Orta Basınç Kompresörler'' ve ''Yüksek Basınç Kompresörler'' olarak kategorize edilirken; kendi içerisinde ''Yağsız Kompresör'' (oil-free compressor) veya ''Yağlı Kompresör'' (oil injected compressor) olarak sınıflandırılabilir.

Ancak endüstride yoğun olarak kullanılan 3 temel kompresör tipi; ''Pistonlu Kompresör'', ''Vidalı Kompresör'' ve ''Turbo Kompresör'' (santrifüj kompresör)' dür.

16 bar’ın üzerinde işletme basıncının istendiği durumlarda pistonlu kompresörler tek alternatif halini almaktadır. 6 ila 10 bar arasında vidalı ve turbo kompresörler daha verimli olmaktadır. 3,5 bar’ın altındaki uygulamalarda ise tercihler genellikle ''Blower'' yönündedir.

''Oilfree Yağsız Kompresörler'' ilaç ve gıda sektöründe yoğun olarak kullanılmaktadır. Her ne kadar yağlı vidalı kompresörlerden elde edilen hava, doğru şartlandırma ekipmanları ile yağsız kompresör hava kalitesine ulaştırılabilse de; riskleri minimize etmek adına oil-free kompresör kullanımı yağlı kompresöre göre daha çok tercih edilmektedir.

''Turbo Kompresörler'' yapısı gereği yağsız kompresörlerdir. Yağsız kompresör kullanımı gerekmese dahi, yüksek miktarda sabit hava tüketiminin olduğu yerlerde spesifik enerji değeri düşük olduğu için, yüklü miktarda enerji tasarrufu sağlayabilmektedir.

Yüksek basınçta hava üretimi veya hava depolama ihtiyacı olan; dizel motor start-up havası, hidroelektrik santralleri, şalt istasyonları gibi uygulama alanlarında pistonlu kompresörler kullanılır. İçecek sektöründe, pet şişirme için 25-40 bar ''Yağsız Pistonlu Kompresör'' kullanımı çok yaygındır.

Buster olarak adlandırılan "Booster Kompresörler" yapı olarak normal kompresörlerden çok farklı değillerdir. Genel olarak kompresörler atmosferik basınçta ortam havasını emerek basınçlandırma işlemi yaparken, buster kompresörler belirli bir basınçta gelen gazları, daha yüksek basınçlara çıkarmak için kullanılırlar.

 

vidalı kompresör resmi