karbondioksit-saflaştırıcılar
Karbondioksit gazı özellikle kola, meşrubat, soda, maden suyu, şampanya ve bira gibi gazlı içecek üretiminde karbonizasyon amaçlı kullanılan bir gazdır. İçeceklerin içinde çözünebilen karbondioksit gazı istenmeyen bakteri ve mikrobiyolojik canlıların üremesini engelleyerek ürünlerin uzun süre dayanımını sağlar. Bununla birlikte asidik özelliği sayesinde içeceğe lezzet verir.
 

Broşür

 

içecek sanayi

Atmosferde %0,034 oranında bulunan CO₂; endüstriyel kullanımlar için genellikle jeotermal kaynaklardan doğal olarak, hidrojen ve amonyak üretiminden, baca gazının arıtılmasından ya da fermantasyon işlemlerinden suni olarak elde edilmektedir.

Elde ediliş türüne göre karbondioksit içerisinde ürünün renk, koku ve lezzet gibi fiziksel özelliklerini bozabilen sülfür, etanol, benzen, 2-bütan, dimetil eter, streni asetaldehit, izoamil asetat, etil asetat, mibk, ksilen, toluen, metanol, hidrokarbonlar ve su buharı gibi bazı istenmeyen kimyasal maddeler bulunabilmektedir.

Bu sebepten gıda ürünlerine dozajlanacak olan karbondioksit gazının saf olduğundan emin olmak gerekir. Domnick hunter’ın geliştirdiği 5 kademeli karbondioksit saflaştırma teknolojisiyle yaşanabilecek kalite kazaları önlenmekte ve ürünlerin lezzeti arttırmaktadır.

karbondioksit saflaştırıcı dizaynı

karbondioksit saflaştırıcı filtresi


PCO2
purifikatörleriyle saflaştırılan karbondioksit; ISBT (International Society of Beverage Technologists), CGA (Compressed Gas Association) ve EIGA (European Industrial Gas Association)’nın belirlemiş olduğu kriterleri karşılamaktadır.

karbondioksit purifikatörü

PCO2
Karbondioksit Saflaştırma Sistemleri
İçecek sınıfı karbondioksit için yüksek kalite koruma sağlayan PCO2, karbondioksit kontaminasyonu ve safsızlıklara karşı, izin verilen seviyelerin 10 katına kadar koruma sunmaktadır.
* Uluslararası İçki Teknolojileri Derneği (ISBT) tarafından açıklanmış kalite ilkeleriyle uyumu garantiler.
* İçecek imalatı süreçlerini buhar safsızlıklarına karşı korur.