biyoenerji hyperchill

Yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen biyogazdan verimli şekilde faydalanabilmek için, gazın içerisindeki safsızlıkların elimine edilmiş olması gerekmektedir.

Biyogaz temel olarak metan (CH4) ve karbondioksit (CO₂) ile az miktarda hidrojen sülfür (H2S), amonyak (NH4), azot (N₂), karbon monoksit (CO) gazlarından meydana gelmektedir. Buna ilave olarak bünyesinde doymuş su buharı ve tozları da barındırabilir.

Biyogazın enerjiye dönüşme biçimi, doğal gaz ile hemen hemen aynıdır. Burada yanma verimini belirleyen en önemli faktör ise biyogazın içerdiği metan oranıdır. Bu oran yükseldikçe verim artacaktır. Ancak gazın içerisinde yukarıda belirtilen safsızlıkların bulunması, yanma verimini düşürmesinin yanında yakıcı ekipmana korozyon gibi kalıcı zararlar verebilmektedir.

biogas şartlandırma

Tüm bu sebeplerle elde edilen biyogaz kazana, türbine veya gaz motoruna gönderilmeden önce içindeki istenmeyen maddelerden mümkün olduğu kadar arındırılması gerekmektedir. Biyogaz şartlandırma işlemi için çeşitli ekipmanlar kullanılabilir. Partikül ve aerosol tutan filtrelerle biyogazın içindeki katı partikül ve aerosol formundaki su ve yağ sistemden uzaklaştırılabilir. Aftercooler ve chiller vasıtasıyla soğutularak bünyesindeki su buharı yoğuşturulup, bir su seperatörü ve kondens tahliye cihazıyla yoğuşan sudan arındırılabilir. Dışarı atılan kondensle birlikte H2S ve diğer istenmeyen materyallerin de bir kısmı biyogazdan ayrıştırılmış olacaktır.