ISO 14000 ve Çevre Sağlığı Politikaları kapsamında, basınçlı hava şartlandırılması sonucunda sistemden uzaklaştırılan kondensin bu haliyle kanalizasyon ağına veya toprağa verilmesi uygun değildir. Yağ/su ayrıştırıcıların kondensin içindeki yağı ayrıştırarak başka bir haznede toplarken, geriye kalan suyu partikül filtresinden ve aktif karbon malzemeden geçirerek kanalizasyona veya bahçe sulamaya verilebilir hale getirir.


Ayrı bir haznede toplanan yağ yasal mevzuatlara, kurallara uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir. Yağı ayrıştırılmamış, temizlenmemiş kondensin doğrudan kanalizasyona veya toprağa verilmesi hem toplum sağlığını tehdit etmekte hem de doğadaki ekolojik dengeye kalıcı zararlar vermektedir. Çevresel bilincin ve yaptırımların gelişmesi sonucunda yağ/su ayırıcıların (Oil/Water Seperators) kullanımı gün geçtikçe artmaktadır.

Basınç altında çalışan bu sistemler seçilirken kompresörlerde kullanılan yağ tipine ve ortamın iklimsel özelliklerine dikkat edilmelidir.

yağ ayrıştırıcılar
Yağ/Su Ayırıcısı Kartuşu (ESMK3)


su ayrıştırıcılar


Yağ/Su Ayırıcı Çalışma Prensibi

yağ su ayrıştırıcılar
Yağ/Su Ayırıcı (ES2100/TI)