zaman ayarlı su atıcı

Zaman Ayarlı
Kondens Tahliye Cihazı

Parker Hiross - CD Serisi

 

şamandıralı kondens atıcıŞamandıralı
Kondens Tahliye Cihazı

Parker Hiros - HD Serisi

 

Seviye Sensörlü Kondens
 Tahliye Cihazı (16 Bar)

Parker Hiross - ED Serisi

Seviye Sensörlü Kondens
 Tahliye Cihazı (50 Bar)

Parker Hiross - ED Serisi

Kondens Atıcı

Özet Broşürü

Basınçlı hava sistemlerinde; kompresörün üretmiş olduğu basınçlı hava, çıkış sıcaklığı ne olursa olsun her zaman %100 nem taşımaktadır. Elde edilen basınçlı hava içerisinde bulunan su buharı hava tankında soğumakta ve buhar fazındaki su yoğuşarak kondens haline gelmektedir.

Yoğuşan su başta hava tankı olmak üzere, tesisatta yer alan kolektör ve borularda paslanmalara neden olmakta ve uzun vadede sisteme kalıcı zararlar vermektedir. Bununla beraber biriken kondens hava akışıyla birlikte düzenli olarak sisteme yürümekte ve pnömatik ekipman arızalarını tetiklemektedir.

Dolayısıyla başta hava tankı olmak üzere; filtrelerde, kurutucularda, su seperatörlerinde, kolektörlerde, basınçlı hava hatlarında ve şartlandırma ekipmanlarında biriken kondensin sürekli ve düzenli tahliyesi gerekmektedir. Endüstride bu işlemi yapan ekipmanlar tank altı su atıcı, otomatik su atıcı, tank altı kondenstop, hava kondenstopu, otomatik kondens tahliye valfi, kondens atıcı ve kondens tahliye ünitesi gibi değişik isimlerle adlandırılırlar. 

Manuel Kontrollü Su Tahliyesi
(İnsan Kontrollü)

Birçok işletmede bu işlem manuel valflerle, çalışanlar tarafından yapılmaktadır. Bu yöntemle tankta biriken kondensin boşaltılması unutulabilmekte ve tüm hava hattına yürüyebilmektedir. Hatta bilinçsiz çalışanlar, tankta biriken suyu sürekli boşaltması için, çok az açık bırakarak sorumluluğu üzerinden atmakta ve ciddi hava kaybına sebebiyet vermektedir.

Zaman Kontrollü
Kondens Tahliyesi 
(Time-Drain)

Bir diğer yöntem ise zaman röleli valfler kullanarak, bu tahliyeyi önceden belirlenmiş zaman periyotlarında yapmaktır. Bu uygulama değişken hava sarfiyatları ve sıcaklık değişimleri nedeniyle tanktaki kondensi her zaman boşaltamamanın yanında, hava kayıplarına sebep olmaktadır. Basınçlı havanın, işletmelerin enerji giderleri açısından önemi dikkate alındığında, biriken kondensin atılması sırasında kaybedilecek her 1 sn'lik basınçlı hava bile yıllık önemli miktarlarda enerji sarfiyatına neden olmaktadır.

Sıfır Kayıplı Otomatik Tahliye
(Zero Air Lost)

Sıfır hava kaybıyla çalışan otomatik tank altı su atıcıları (hava kondenstopu) ile insan hatalarından kaynaklanan aksilikler ortadan kalkarken, bu işlem sırasında meydana gelen basınçlı hava kayıpları da engellenmiş olmaktadır.

HDF-Filtre Altı