Basınçlı hava; üretimi esnasında, kompresörün bulunduğu atmosferik koşullara göre bir miktar (%30-80) bağıl nemle kompresörü girer. Havanın sıkıştırılması sonucundaysa, kompresör vida grubu yüksek sıcaklıklara ulaşır ve elde edilen basınçlı hava %100'e yakın nemle kompresörden çıkar.

Kompresörden çıkan nemli hava, en ufak bir sıcaklık düşüşünde bünyesindeki su buharını tutamayıp yoğuşturacağından, endüstriyel ekipman ve makinelerin pnömatik tahriki için gereken basınçlı hava, içerisindeki nem uzaklaştırılmadan kullanılamamaktadır. Bu nedenle kompresörden çıkan havanın kurutulması gerekmektedir. Basınçlı havada bulunan nem (su buharı), birbirinden teknolojik olarak tamamen farklı iki ayrı metoda sahip hava kurutucuyla kurutulabilmektedir. 

 

Gazlı Hava
Kurutucuları

 

Kimyasal
Kurutucular

 

 

Hybrid
Kurutucular

Kurutucu Çeşitleri Arasındaki Farklar

* Gazlı Tip Kurutucular temel olarak soğutma gazı çevrimi ve ısı eşanjöründen oluşur. Piyasada soğutulu kurutucu olarak da adlandırılan bu ekipmanlar; basınçlı havayı soğutarak yoğuşturma prensibine göre çalışır. Gazlı tip kurutucular +3 ºC ile +10 ºC arasında çiğlenme sıcaklığını sağlayabilir.

* Daha hassas ve kritik uygulamalarda kullanılan farklı kurutma teknolojisine sahip Adsorpsiyonlu Tip Kurutucular; silikajelli kurutucu, kimyasal kurutucu ya da desikant (desiccant) kurutucu olarak da bilinmektedir. Bu tip hava kurutucular ise havadaki nemi kohezyon kuvvetiyle adsorbe ederek uzaklaştırmaktadır. Adsorpsiyonlu hava kurutucular -20 ºC ile -70 ºC arasında çiğlenme sıcaklığını sağlayabilir.

* Hibrit Kurutucular ise gazlı ve adsorpsiyonlu tip kurutucuların kombinasyonundan oluşur.