Basınçlı Hava Kurutucu

Filtreler - Su Seperatörü

Steril Hava Filtreleri

Steril_Filtreler

Solunabilir Medikal Hava

domnick hunter solunabilir hava sistemleri

Su Soğutma Üniteleri

chiller

Aftercooler Hava Soğutma

Aftercooler

Yağ ve Su Ayrıştırma

su ayrıştırma

Otomatik Su Atıcılar

kondens tahliye

BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ
Basınçlı hava; endüstride pnömatik sistemlerde yoğun olarak kullanılan bir güç kaynağıdır. Kompresörler vasıtasıyla, ortamdan emilen havanın sıkıştırılması sonucu elde edilen bu güç kaynağının içinde istenmeyen bir takım kontaminasyonlar bulunmaktadır. Bu kirliliğin önüne geçilmediği takdirde, pnömatik ekipmanlarda ve üretim makinalarında arızalar oluşabilecek, nihai üründe zarar ve bozulmalar meydana gelebilecek, bakım ve üretim maliyetleri artacaktır.

 

kontaminasyon su

 

havadaki mikroorganizmalar

Basınçlı Hava Sisteminde Bulunması Muhtemel 10 Ana Kontaminasyon
* Su Buharı
* Atmosferik Kirlilik      
* Likit Formda Yağ          
* Mikro-Organizmalar
* Yağ Buharı

* Likit Formda Su
* Pas
* Aerosol Formda Yağ
* Aerosol Formda Su
* Çapak

 

basınçlı havadaki partiküller
 

basınçlı havada bulunan yağ

Basınçlı Hava Kalitesi, 8573-1:2010 standardınca, kontaminasyon cinsine ve miktarına göre, aşağıda bulunan tablodaki gibi tanımlanmış ve sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma, basınçlı havanın içerdiği kontaminasyonları; partikül boyutu-sayısı, su miktarı ve yağ miktarına göre 3 ayrı başlık altında değerlendirmektedir. Piyasada özellikle gıda ve ilaç endüstrisinde, GMP (Good Manufacturing Practice), BRC (British Retail Consortium),SQF (Safe Quality Food), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), AIB (American Institude of Baking) ve ISO 22000 gibi uluslararası otoriteler, ISO 8573-1 standardını, yapmış oldukları risk analizlerinde sıklıkla kullanmaktadırlar. Aynı şekilde pnömatik enstrüman üreticileri de talep edilen basınçlı hava kalitesini standart üzerinden tanımlamaktadır.

kontamınasyon tablosuBasınçlı havada bulunan kirlilikler Parker domnick hunter ürün gamında bulunan; filtrasyon ve kurutma ekipmanları ile istenilen seviyelere rahatlıkla getirilebilmektedir.

Basınçlı hava standardı, HACCP kriterlerinde steril hava, basınçlı havanın kurutulması ve kalan yağın uzaklaştırılmasıyla ilgili daha detaylı bilgi için aşağıdaki basınçlı havada bulunan riskler pdf'mizi inceleyebilirsiniz.

Basınçlı havada bulunan riskler ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
Kontiminasyon riskleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.