PSA (Basınç Salınımlı Adsorpsiyon) Sistemi Nedir?
Basınç Salınımlı Adsorpsiyon (PSA - Pressure Swing Adsorption) teknolojisi basınçlı havayı ayrıştırmak için CMS (Karbon Moleküler Elek) kolonlarını kullanır. PSA prensibiyle çalışan haznelerin içi özel bir Adsorbsiyon malzemesi olan CMS granülleriyle doldurulmuştur.

karbondioksit salınımını azaltır

PSA Sistemleriyle Azot Üretimi - Örnek Kurulum ŞemasıNitroSource.LP.FoodandPharma

 


MAXIGAS-

NITROSOURCE
AZOT JENERATÖRÜ

 


NITROSOURCE
COMPACT
AZOT JENERATÖRÜ

PSA SİSTEMİYLE AZOT GAZI ÜRETİMİ
* Basınçlı hava, kimyasal (desiccant) kurutucudan ve filtrelerden geçerek partikülden, yağdan ve nemden arındırılır.
* Elde edilen temiz ve kuru hava, azot jeneratörünün devrede olan adsorbsiyon yatağının altından girerek yukarı doğru ilerler.
* Havanın bünyesinde bulunan oksijen (O2), karbondioksit (CO2) ve az miktardaki geçiş gazları, devrede olan yataktaki CMS’ler tarafından tutulurken azot moleküllerinin geçişine izin verilir.
* Devrede olan haznedeki CMS molekülleri, tutulan gazlarla doyuma ulaşmak üzereyken önceden ayarlanmış zamana bağlı olarak sistem otomatik olarak yataklar arasında geçiş yapar.
* Rejenerasyonunu tamamlamış olan yatak çalışmaya başlarken, doyuma ulaşmış olan yatak rejenerasyona geçer.
* Sistem, otomatik ve düzenli bir şekilde 2 yatak arasında dönüşümlü çalışarak kesintisiz Azot Gazı üretir.
* Üretilen gazın, oksijen analizörüyle sürekli tahlili yapılıp monitörize edilerek istenilen saflıkta olup olmadığı takip edilir.


psa sistemleri