azot membran sistemler

Membran Teknolojisi Nedir?
Membran teknolojisi bir tüp içine yerleştirilen delikli membran demetlerinden oluşur. Basınçlı hava içindeki oksijen ve diğer gazlar membran çeperindeki deliklerden dışarı difüze edilerek atmosfere atılırken membran içerisinde kalan azot gazı sisteme verilir.

Broşür

 

psa membran sistemleri