azot-jeneratör

 


PDF ikonuŞarap Yapımı için Azot

Şarap Üretiminde Azot Gazı Kullanımı

Şarap yapımında azot; oksijen varlığını azaltan ve bozulmayı önleyen bir metod olarak 20 yılı aşkın süredir kullanılmaktadır. Az miktarda oksijen, olgunlaştırma ve yaşlandırma prosesleri için gereklidir; ancak fazlası şarabın rengini, aromasını ve tadını olumsuz yönde etkiler.
MAXIGAS-NITROSource azot jeneratörüyle üretilen azot gazının; FDA (Food & Drug Administration) PDF 32 ve EIGA (European Industrial Gas Association) PDF 33, PDF 34 gıda standartlarına uygunluğu test edilip onaylanmıştır.

şarap sanayi

Azot Gazı Kullanım Alanları

* Fermentasyon ve Azot Yardımıyla Ezme (Fermentation and Nitrogen Assisted Pigeage)
Karıştırıcılı fermantasyon fıçılarının altından azot verildiğinde, meyve suyunun yoğunluğu azaldığından, meyve suyu yükselir, içindeki katı maddeler ise dibe çöker.

* Sparging (Serpme)
Sparging, küçük azot kabarcıklarının borulardaki veya depolama tanklarındaki şarabın içine verilmesi işlemidir. Oksijen azot kabarcıklarının içine girer, azot kabarcıkları yüzeye yükselerek sıvıyı terkeder, böylece oksijen şaraptan uzaklaştırılmış olur.

* Tank Yastıklama
Tank içinde saklanan şarabın üzerindeki boş kısma azot doldurularak oksijen ve su buharı dışarı atılır, bu sayede oksidasyon önlenir.

* Şıra Depolama
Şırayı uzun depolama sürelerinde stabilize etmek için sülfürdioksit kullanılır. Bu yöntem mikrobiyolojik büyümeyi ve çözünmüş oksijen miktarını azaltır; ancak istenmeyen tat bileşenlerini arttırabilir. Serpme işleminde azot kullanımı stabilizasyon için gerekli sulfürdioksit miktarını azaltır.

* Basınç Yoluyla Transfer
Tankların üst kısmındaki boşluğa yüksek basınçlı azot basılarak, şarabın ve şıranın bir tanktan fıçılara veya önceden azotla temizlenmiş taşıma tankerlerine transferi sağlanır.

* Temizleme (Purging)
Ekipman ve boru hatlarını, mikrobiyolojik kirlilikten ve oksijen artışından korumak için yüksek saflıkta azotla süpürme yapılır.

* Şarap Karıştırma
Azotu, tanka delikli bir dağıtım borusundan vermek, mekanik karıştırmaya alternatif olan, düzenli ve mükemmel sterilizasyon sağlayan bir karıştırma yöntemidir.

* Şişe Yıkama ve Kurutma
Şarap doldurulmadan önce şişelerin içine kuru ve temiz azot basılarak şişe içindeki istenmeyen gazlar ve tozlar dışarı atılır; böylece hem şişe temizlenmiş hem de şarapla atmosfer arasında istenmeyen bir tepkime oluşması engellenmiş olur.

* Şişe Doldurma
Azotun oksitlenmeye yol açan bir niteliği bulunmadığı için şarabın şişeye doldurulmasının hemen ardından, şişede kalan boş kısma azot basılır ve kapak kapatılır. Özellikle saklama ve paketleme aşamalarında oksijenle temasın kesilmesi, şarabın daha uzun süre taze ve berrak kalmasını, tadının bozulmamasını sağlar.