azot-jeneratör

 

PDF ikonuKimya Sektörü için Azot

Kimya Endüstrisinde Azot Gazı


Azot gazı temiz, kuru, inert (durağan) bir gazdır. Azot yanıcı değildir ve yanma ortamı oluşturmaz. Bu özelliklerinden dolayı azot (nitrojen), kimya endüstrisinde yangın riskini azaltmak için yaygın olarak kullanılır.

Kimya_Endüstrisi

Kimya Endüstrisinde Azot Kullanım Alanları

- Yastıklama
Tank yastıklamada azot; depolanan malzemelerin oksidasyonunu önlemek veya azaltmak, kimyasalları nem ve partikül gibi havadan gelen kirliliklerden korumak , zararlı buharların soluduğumuz atmosfer havasına yayılmasını engellemek, yüksek yanıcı malzemelerin yanma riskini azaltmak için kullanılır.

- Transfer
Yüksek basınçlı azot gazı, kimyasal ürünlerin bir tanktan diğer bir tanka güvenli şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla kullanılabilir.

- Üretim
Oksidasyon reaksiyonlarına yol açan kurutma ve karıştırma prosesleri gibi uygulamalar nitrojen atmosferinde kontrol altında tutulabilir.

- Koruyucu Temizleme (Purging)
Oksijen ve mikrobiyolojik kirlilikleri sistemden uzaklaştırmak için reaktörler, silolar, boru hatları ve diğer ekipmanlar kullanılmadan veya içindeki malzeme değiştirilmeden önce azot gazıyla süpürülerek temizlenebilir.

- Soğutma
Reaktörler, reaksiyonları kontrol etmek ve ürün kalitesini garantiye almak için azotla hızlı bir şekilde soğutulabilir.