azot-jeneratör

Denizcilik Uygulamalarında Azot Gazı

Endüstriyel gemi taşımacılığında azot gazı kullanımı büyük önem taşır. Azot; taşıma tankerlerinin süpürülmesi, yükleme öncesi inert hale getirilmesi, yastıklanması ve taşıma sonrası boşaltılması sırasında oksidasyonu önleyici ve inert özelliklerinden dolayı kullanılır.

Azot Kullanım Alanları

* Yağ Taşıyıcıları & Ürün Tankerleri
Azot, yağ taşımada yastıklama, inert hale getirme ve sıyırma işlemlerinde kullanılır.

* Kimyasal Taşıyıcılar
Azot, kimyasal taşımacılığında inert hale getirme, süpürme, yastıklama ve boşaltma işlemlerinde kullanılır. Ayrıca taşınan malzemenin kirlenmesini önler.

* LNG (Liquefied Natural Gas) Tankları
Azot gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz tanklarında taşıma tanklarını çevrelemekte, patlayıcı karışımların oluşumunu engellemekte, inert hale getirme işleminde ve korozyon oluşumunu engellemekte kullanılır.

* LPG (Liquefied Petroleum Gas) Tankları
Yüksek saflıkta azot, sıvılaştırılmış petrol gazı tanklarında, taşınan malzemenin kirlenmesini önlemek için kullanılır.