azot-jeneratör
Bitkisel Yağ Üretiminde Azot Gazı

Azot gazı; bitkisel yağ sanayiinde, oksidasyonu ve kirlenmeyi önlemek için yağ tanklarının yastıklanmasında, transferinde, şişelere doldurulmasında, temizleme işlemlerinde ve sparging prosesinde, inert özelliklerinden dolayı kullanılmaktadır.

MAXIGAS-NITROSource azot jeneratörüyle üretilen azot gazının; FDA (Food & Drug Administration) ve EIGA (European Industrial Gas Association) gıda standartlarına uygunguluğu test edilip onaylanmıştır.


bitkisel yağ üretiminde azot

Azot Kullanım Alanları

*Yastıklama
Azotla yastıklama, nem ve bakteri gibi havadan gelen kirlilikleri önler, inert( durağan) bir atmosfer sağlar; ürünleri korur, topaklanmasını önler.

*Basınç Yoluyla Transfer
Tankların üst kısmındaki boşluğa yüksek basınçlı azot basılarak, sıvı yağın transferi sağlanır.

*Temizleme (Purging)
Ekipman ve boru hatlarını, mikrobiyolojik kirlilikten ve oksijen artışından korumak için yüksek saflıkta azotla süpürme yapılır.

*Şişe Yıkama ve Kurutma
Sıvı yağ doldurulmadan önce şişelerin içine kuru ve temiz azot gazı basılarak şişe içindeki istenmeyen gazlar ve tozlar dışarı atılır; böylece hem şişe temizlenmiş hem de sıvı yağ ile atmosfer arasında istenmeyen bir tepkime oluşması engellenmiş olur.

*Şişe Doldurma
Azotun oksitlenmeye yol açan bir niteliği bulunmadığı için sıvı yağın şişeye doldurulmasının hemen ardından, kapak kapatılmadan önce, şişede kalan boş kısma azot gazı basılır. Saklama ve paketleme aşamalarında oksijenle temasın kesilmesi; sıvı yağın daha uzun süre taze ve berrak kalmasını, tadının bozulmamasını sağlar.

*Sparging (Serpme)
Sparging, küçük azot kabarcıklarının depolama tanklarındaki sıvı yağın içine verilmesi işlemidir. Oksijen azot kabarcıklarının içine girer, azot kabarcıkları yüzeye yükselerek sıvıyı terkeder, böylece oksijen sıvı yağdan uzaklaştırılmış olur.