ATMOSFERİN %78'İ AZOT, GAZA PARA ÖDEMEYİN!

Azot gazı, oksijenin istenmediği ortamlarda ve proseslerde; temiz, kuru ve inert (durağan) bir atmosfer sağlamak için kullanılır. Azot jeneratörleriyle, kompresörden elde ettiğiniz basınçlı havanın içinde bulunan oksijen moleküllerini ayrıştırarak, 10 ppm-95% aralığında istenilen saflıkta azot gazı üretebilir ve bu sayede, yüksek maliyetli tüp veya likit azot tedariğine son verebilirsiniz.

PSA Sistemleri

Membran Sistemleri

azot membran sistemler

Azot Kullanım Alanları

azot uygulamaları

Azot Jeneratörü
Kullanım Avantajları

* Azot jeneratörü, standart bir hava kaynağından beslenebilirken, ihtiyaç duyulan miktarda azot gazı sağlama özelliği ve ekonomi modu sayesinde sırasıyla; azot üretimi, debisi ve saflık değerlerini kontrol edebilmek mümkündür.

* Üretilen azot gazı, geleneksel kaynaklarda olduğu gibi boşa harcanmaz ve sıvı azot kullanımında meydana gelen buharlaşma kayıpları ortadan kalkar; bu sayede ekstra tasarruf sağlanır.

* 7 gün 24 saat kesintisiz çalışabilme özelliği sayesinde azot gazının bitmesinden kaynaklanan duruşlar ve üretim kayıpları meydana gelmez.

* Uygun maliyetli bir çözüm olan domnick hunter azot jeneratörlerinin geri ödeme süresi kısadır.

* Azot jeneratörleriyle yerinde azot gazı üretimi; dış kaynaklı azot gazı tedarikinin getirdiği tekrar dolum, sipariş işlemleri, tank kirası, sevkiyat ücretleri ve gelecekte azot tedarikçisinin fiyat arttırması gibi ek yükleri ortadan kaldırır.

Azot Jeneratörü Seçiminde
Dikkat Edilmesi Gerekenler

* Azot jeneratörü seçimi yapılırken dikkat edilmesi gerekenlerin başında; kullanıcının proses bilgileri, kullanım miktarı ve kullanım trendinin dikkatli bir şekilde analiz edilmesi gelir.

* Her uygulama için farklı azot saflıkları ve azot basınçları gerekli olduğundan, azot jeneratörü seçimi yapılırken hem kullanıcının ihtiyacının karşılanması hem de en ekonomik çözümün sunulması esastır.

* Aynı model azot jeneratörüyle farklı saflıklarda azot üretebilmek mümkündür fakat üretilen azot debisi azot saflığına bağlı olarak değişir.

* Azot saflığı ne kadar yüksek olursa, yani oksijen miktarının ne kadar az olması istenirse, azot jeneratörünün çıkış debisi de ona bağlı olarak azalır.

* Bu sebeple kullanıcının ihtiyaç duyduğu azot saflığının belirlenmesi; daha küçük bir azot jeneratörü sisteminin seçilmesi, dolayısıyla daha ucuz bir çözüm üretilmesi için oldukça gerekli bir aşamadır.