DHE Endüstriyel Basınçlı Hava ve Gaz Çözümleri San. Tic. Ltd. Şti.

İŞ SÜREÇLERİNE İLİŞKİN

İNTERNET SİTESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

DHE Endüstriyel Basınçlı Hava ve Gaz Çözümleri San. Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

Mersis No                              :

İnternet Adresi                     :

Telefon Numarası                 :

E-Posta Adresi                      :

Adres                                     :

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Veri Kategorizasyonu

Kimlik Bilgisi

(Adı Soyadı, T.C Kimlik No, Kimlik İbrazı Halinde Kimlikte Yer Alan Bilgiler)

Kişisel Veri İşlenme Amacı

Evrak yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

İç denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması

Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışma işlemlerinin sürdürülmesi

Hukuksal süreçlerin yürütülmesi

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Talep ve şikayetlerin takip edilmesi

Talep halinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Şirketin ana faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi

Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi,

Finansal iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,

İş ortakları ile iş süreçlerinin yürütülmesi,

Bilgi güvenliği ve acil durum yönetimi süreçlerinin gözetilmesi

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

Hizmet alım-satım süreçlerinin yürütülmesi

Sözleşme öncesi görüşme ve sözleşme süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi

Hizmetlerin müşteriye ulaştırılması süreçlerinin yürütülmesi, çağrı merkezi süreçlerinin yürütülmesi

Hizmet alınan ilgili tedarikçi ve iş ortakları ile ilişkilerin yürütülmesi, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Hukuki Sebebi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Eski tür kimliklerde bulunan kan grubu bilgisi için “Açık Rıza”.

Toplanma Yöntemi

Kurum kaynakları, resmi dairelerden, tedarikçilerden, iş ortaklarından gelen bildirimler, personelden e-posta, telefon, fiziksel evraklar, talep, yüz yüze yapılan görüşmeler kapsamında elde edilmektedir. (Kısmen otomatik, otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

 

Veri Kategorizasyonu

Fiziksel Mekân Güvenliği

(Kamera Kaydı, Ziyaretçi Kayıtları)

Kişisel Veri İşlenme Amacı

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması

İş yeri güvenliğinin sağlanması

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Talep ve şikayetlerin yönetilmesi
Yetkili kurum ve kuruluşlara, taleple bağlı şekilde bilgi verilmesi
Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Hukuki Sebebi

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, ziyaretçi kayıt sistemi, kamera sistemleri aracılığı ile toplanmaktadır. (Otomatik, yarı otomatik, otomatik olmayan yollar)

 

Veri Kategorizasyonu

İşlem Güvenliği Bilgisi

(IP bilgisi, internet sitesi giriş ve çıkış bilgileri)

Kişisel Veri İşlenme Amacı

İş yeri güvenliğinin sağlanması

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Talep ve şikayetlerin yönetilmesi
Yetkili kurum ve kuruluşlara, taleple bağlı şekilde bilgi verilmesi
Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Hukuki Sebebi

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, kurum teknik alt yapımız teknolojik sistemler aracılığı ile toplanmaktadır. (Otomatik yollar)

 

Veri Kategorizasyonu

İletişim Bilgisi

(Telefon, E-Posta, Adres, Cep Telefonu Numarası)

Kişisel Veri İşlenme Amacı

Evrak yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

İç denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması

Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışma işlemlerinin sürdürülmesi

Hukuksal süreçlerin yürütülmesi

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Talep ve şikayetlerin takip edilmesi

Talep halinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi

İç denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması

Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Şirketin ana faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi

Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi

Finansal iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,

İş ortakları ile iş süreçlerinin yürütülmesi, çağrı merkezi süreçlerinin yönetilmesi

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

Bilgi güvenliği ve acil durum yönetimi süreçlerinin gözetilmesi

Hizmet alım-satım süreçlerinin yürütülmesi

Sözleşme öncesi görüşme ve sözleşme süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi

Hizmetlerin müşteriye ulaştırılması süreçlerinin yürütülmesi

Hizmet alınan ilgili tedarikçi ve iş ortakları ile ilişkilerin yürütülmesi, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Hukuki Sebebi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Toplanma Yöntemi

Kurum kaynakları, resmi dairelerden, tedarikçilerden, iş ortaklarından gelen bildirimler, personelden e-posta, telefon, fiziksel evraklar, talep, yüz yüze yapılan görüşmeler kapsamında elde edilmektedir. (Kısmen otomatik, otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

 

 

 

 

 

 

Veri Kategorizasyonu

Finansal Bilgi

(IBAN numarası, Banka Bilgisi, Ödeme Bilgileri, Vergi Numarası, Vergi Dairesi)

Kişisel Veri İşlenme Amacı

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

İç denetim süreçlerinin yürütülmesi, iş akışının sağlanması

Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışma işlemlerinin sürdürülmesi

Hukuksal süreçlerin yürütülmesi

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Talep ve şikayetlerin takip edilmesi

Talep halinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Şirketin ana faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi

Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi,

Finansal iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,

Hizmet alım-satım süreçlerinin yürütülmesi

Sözleşme öncesi görüşme ve sözleşme süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi

Hizmet alınan ilgili tedarikçi ve iş ortakları ile ilişkilerin yürütülmesi, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Hukuki Sebebi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Toplanma Yöntemi

Kurum kaynakları, resmi dairelerden, tedarikçilerden, iş ortaklarından gelen bildirimler, personelden e-posta, telefon, fiziksel evraklar, talep, yüz yüze yapılan görüşmeler kapsamında elde edilmektedir. (Kısmen otomatik, otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

 

Veri Kategorizasyonu

Müşteri İşlem Bilgisi

(IBAN Numarası, Banka Bilgisi, Ödeme Bilgileri, Vergi Numarası, Vergi Dairesi)

Kişisel Veri İşlenme Amacı

Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışma işlemlerinin sürdürülmesi

Hukuksal süreçlerin yürütülmesi

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Talep ve şikayetlerin takip edilmesi

Talep halinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Şirketin ana faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi

Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi

Finansal iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,

Hizmet alım-satım süreçlerinin yürütülmesi

Sözleşme öncesi görüşme ve sözleşme süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi

Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebebi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Toplanma Yöntemi

Kurum kaynakları, resmi dairelerden, tedarikçilerden, iş ortaklarından gelen bildirimler, personelden e-posta, telefon, fiziksel evraklar, talep, yüz yüze yapılan görüşmeler kapsamında elde edilmektedir. (Kısmen otomatik, otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

 

 

 

 

Veri Kategorizasyonu

Hukuki İşlem Bilgisi

(İcra takip evrakları, Hukuki süreçlere dair dava dosyası bilgiler)

Kişisel Veri İşlenme Amacı

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Talep ve şikayetlerin yönetilmesi
Yetkili kurum ve kuruluşlara, taleple bağlı şekilde bilgi verilmesi
Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Hukuki Sebebi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Toplanma Yöntemi

Kurum kaynakları, resmi dairelerden, tedarikçilerden, iş ortaklarından gelen bildirimler, personelden e-posta, telefon, fiziksel evraklar, talep, yüz yüze yapılan görüşmeler kapsamında elde edilmektedir. (Kısmen otomatik, otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

 

Veri Kategorizasyonu

Risk Yönetimi Bilgisi

(Denetim ve teftiş raporları)

Kişisel Veri İşlenme Amacı

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Talep ve şikayetlerin yönetilmesi
Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
Yetkili kurum ve kuruluşlara, taleple bağlı şekilde bilgi verilmesi
Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Hukuki Sebebi

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Toplanma Yöntemi

Kurum kaynakları, resmi dairelerden, tedarikçilerden, iş ortaklarından gelen bildirimler, personelden e-posta, telefon, fiziksel evraklar, talep, yüz yüze yapılan görüşmeler kapsamında elde edilmektedir. (Kısmen otomatik, otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

 

Veri Kategorizasyonu

Görsel ve İşitsel Bilgi

(Fotoğraf)

Kişisel Veri İşlenme Amacı

İş süreçlerinin yürütülmesi

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Talep ve şikayetlerin yönetilmesi
İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
Yetkili kurum ve kuruluşlara, taleple bağlı şekilde bilgi verilmesi
Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

Hukuki Sebebi

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Toplanma Yöntemi

Kurum kaynakları, resmi dairelerden, tedarikçilerden, iş ortaklarından gelen bildirimler, personelden e-posta, telefon, fiziksel evraklar, talep, yüz yüze yapılan görüşmeler kapsamında elde edilmektedir. (Kısmen otomatik, otomatik ve otomatik olmayan yollarla).

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI  

2. başlıkta işlenmekte olduğu belirtilmiş olan kişisel verileriniz, yine aynı başlık altında yer alan veri işleme amaçları doğrultusunda, Kurum faaliyet konularımızın ve iş süreçlerimizin gerçekleştirilmesi süreçlerinde gerekmesi halinde ve gerekenle sınırlı şekilde;

  • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim firmalarına, mali müşavirlere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Sözleşme süreçlerinin yönetimi),

·         Banka ve finans kuruluşlarına, (Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi),

·         Faaliyetlerin gerçekleşmesi için iş süreçlerinde yer alan tedarikçilere, iş ortaklarımıza (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi)

·         Kurumumuzun iş süreçlerinde hizmet tedarik ettiği ilgili tedarikçi firmaya, iş ortağımıza (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi)

·         İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, kanuni/idari düzenlemeler uyarınca hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi),

aktarılmaktadır

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ

Kurumumuz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar, hukuki ve yasal yükümlülüklerimiz de gözetilerek saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Tüm ilgili kişiler kurumumuza başvurarak;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Bu kapsamda dikkatinize sunmuş olduğumuz Veri Sorumlusuna Başvuru Formumuzdan yardım alabileceğiniz gibi taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre de Kurumumuza iletebilirsiniz.